هتل آرمان درگهان قشم

مهمان سالاری باور قلبی ماست ...
09300742030
987635268939
فارسی English
 

اتاق های قابل ارائه ما

اتاق دو تخته

icon

اطلاعات اتاق :اتاق دبل شامل یک تخت دبل و یا دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 3
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 2
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته

icon

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت بل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 4
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 3
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
وضعیت : موجود است

اتاق چهار تخته

icon

امکانات اتاق : اتاق چهار تخته شامل چهار تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها : 3
حداکثر ظرفیت بزرگسال: 4
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 0
حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1
وضعیت : موجود است