مهمان سالاری باور قلبی ماست ...

img30

اطلاعات اتاق :اتاق دبل شامل یک تخت دبل و یا دو تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق دو نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها :3

حداکثر ظرفیت بزرگسال:2

حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1

وضعیت : موجود است

اتاق دو تخته


img30

اطلاعات اتاق : اتاق سه تخته شامل سه تخت جدا از هم و یا یک تخت بل و یک تخت سینگل می باشد،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی،حمام و ظرفیت این واحد 3 نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها :2

حداکثر ظرفیت بزرگسال:3

وضعیت : موجود است

اتاق سه تخته


img30

امکانات اتاق : اتاق چهار تخته شامل چهار تخت سینگل ،سرویس بهداشتی فرنگی و یا ایرانی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق چهار نفر تعریف شده است.

تعداد اتاق ها :2

حداکثر ظرفیت بزرگسال:4

حداکثر ظرفیت تخت اضافه: 1

وضعیت : موجود است

اتاق چهار تخته


ما در اینستاگرام